Дoгађаjи

09.03.2023.

Форум послодаваца у Крагујевцу

У циљу промоције мера активне политике запошљавања, развоја сарадње и информисања, у просторијама крагујевачке филијале Националне службе за запошљавање (НСЗ) 6. марта је организован први Форум послодаваца. Представљању јавних позива НСЗ присуствовало је петнаест представника органа локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица.

Директорка Филијале Горица Бачанин je поздравила учеснике и позвала их да узму учешће и конкуришу за јавне позиве. Љиљана Петровић, начелница Одељења за програме запошљавања, предузетништво, образовање и обуке  и Бојана Вучетић, организатор образовања одраслих, презентовале су јавне позиве и конкурсе за реализавију мера активне политике запошљавања.

Акцентат је стављен на мере и програме  који се односе на теже запошљиве категорије лица, пре свега на незапослене особе са инвалидитетом, који без подршке државе не могу да нађу посао на тржишту рада.

.Представници удружења су похвалили досадашњу успешну сарадњу са НСЗ, и нагласили да јавни радови за особе са инвалидитетом имају великог значаја како за удружења, тако и за ангажована лица. Предложили су да уколико постоји могућност да се продужи период трајања јавних радова за ОСИ. 

Била је то и прилика да се укаже на значај директних и сталних  контаката свих актера на тржишту рада, о чему сведочи и добра сарадња Националне службе за запошљавање са послодавцима како из јавног, тако и приватног сектора.

Филијала Крагујевац најавила је и наредне форуме за послодавце, који ће бити одржани у Тополи и Аранђеловцу.