Вести

12.04.2024.

Делегација Агенције за рад и запошљавање БиХ у посети НСЗ

У складу са жељом за јачањем сарадње и разменом искустава у области запошљавања, делегација Агенције за рад и запошљавање Босне и Херцеговине (БиХ), коју су представљали директор Иван Барбалић, помоћник директора Невен Акшамија, шеф Одсека за тржиште рада Синиша Веселиновић и шефица Одсека за међународну сарадњу Алма Спахи, посетила је Националну службу за запошљавање Републике Србије, где су је дочекали директор Зоран Мартиновић и директор Сектора за осигурање за случај незапослености и правне послове Александар Богдановић са сарадницима.

Према оцени делегација две земље, ова билатерална посета представља корак напред ка унапређењу међусобне сарадње у области запошљавања и рада.

Током заједничког састанка делегација Агенције за рад и запошљавање БиХ имала је прилику да се упозна са радом и активностима Националне службе за запошљавање, као и да размени искуства и најбоље праксе у области управљања тржиштем рада, запошљавања, обука и оспособљавања радне снаге. Како је том приликом истакнуто, кроз међусобно повезивање и сарадњу обе земље могу да идентификују заједничке изазове и пронађу ефикаснија решења за унапређење запослености и подстицање економске активности.

Иначе, Република Србија и Босна и Херцеговина настављају своју плодну сарадњу кроз спровођење Међудржавног споразума о привременом запошљаваљу држављана Републике Србије у Босни и Херцеговини и држављана Босне и Херцеговине у Републици Србији, који обухвата неколико кључних области као што су незапосленост, привремено запошљавање држављана, као и размена искустава и сарадња на заједничким пројектима у домену запошљавања и тржишта рада.

Један од значајних аспеката сарадње је и Споразум о социјалном осигурању, који пружа основна права и заштиту особама које су запослене или су биле запослене у обе земље. Овај споразум обезбеђује правилно третирање у погледу социјалног осигурања, укључујући и случајеве незапослености, што доприноси већој сигурности и заштити радника у обе земље. Кроз овакву сарадњу, могу се идентификовати најбоље праксе и ефикаснија решења за суочавање са изазовима на тржишту рада, што доприноси бољем искоришћењу људских ресурса и економском развоју региона, речено је на састанку.