Вести

09.11.2021.

Сарадња Националне службе за запошљавање и кластера

Представници Сектора за подршку запошљавању Националне службе за запошљавање, Одељења за развој односа са послодавцима, били су иницијатори састанака са представницима компанија које су у саставу Кластера туризма, образовања, пословања и социјалних програма и Кластера модне и одевне индустрије Србије, који су одржани 29. октобра и 4. новембра.

На заједничким састанцима са представницима више од десет компанија из области моде, угоститељства и туризма, разговарало се о подршци Националне службе за запошљавање послодавцима на путу до најбољих кандидата за запошљавање, развоју пословања кроз учешће у мерама активне политике запошљавања, као и о изазовима у обезбеђивању кандидата за запошљавање који су дефицитарни на тржишту рада.

Говорећи о значају партнерства на тржишту рада, представници Националне службе за запошљавање истакли су предност директних контаката са кластерима. Представници компанија су позвани да узму учешће у овогодишњем истраживању Анкета послодаваца 2021. године, са циљем анализе и пројекције потреба за радном снагом, а ради израде функционалног система усклађивања понуде и потражње радника одређених занимања, квалификација и вештина.

Размотрен је и утицај пандемије на тржиште рада у Србији и пословање присутних компанија. Представници Националне службе за запошљавање изнели су податке о утицају пандемијске кризе на различите секторе, наводећи да су озбиљне последице претрпели туризам, угоститељство, путнички саобраћај, док су динамичније пословање и повећану тражњу за радницима забележили фармацеутска индустрија, прехрамбена трговина, производња заштитне опреме и дезинфекционих средстава.

Представници присутних кластера и компанија исказали су висок ниво мотивације за сарадњу са Националном службом за запошљавање, кроз оглашавање на сајту и повезивање на друштвеним мрежама. Посебно су заинтересовани за учешће у конкретним програмима и мерама активне политике запошљавања, у које ће их представници Националне службе за запошљавање упутити кроз посебне тематске панеле и вебинаре.

Имајући у виду да кластери заузимају важну улогу у подстицању конкурентности, социјалног дијалога и иновативности компанија и других учесника на тржишту рада, сарадња и партнерство Националне службе за запошљавање и кластера је од кључног значаја.
Уз редовне и кооперативне састанке са представницима ова два кластера и компанијама које улазе у њихов састав, Национална служба за запошљавање ће иницирати сарадњу и са осталим кластерима присутним на тржишту Републике Србије.