Вести

12.04.2022.

Подршка запошљавању младих Рома

Представници Националне службе за запошљавање учествивали су у раду семинара „Поспешивање запошљивости младих Рома-размена искустава корисника пројекта“ који је одржан од 5. до 7. априла у хотелу Палас у Београду. Циљ семинара, који је организовала Фондација за образовање Рома, био је побољшање усаглашености формалног и неформалног образовања са тржиштем рада како би се повећале могућности за запошљавање припадника ромске националне мањине.

Учесницима  семинара су представљене мере активне политике запошљавања и актуелни  јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање. Указано је да Национална служба наставља са активностима у циљу побољшања статуса Рома и Ромкиња и њихове брже интеграције на тржиште рада. Тако је НСЗ, за припаднике ове популације који су заинтересовани за самозапошљавање, омогућила да обуку ,,Пут до успешног предузетника“ могу да прате и на ромском језику.