Дoгађаjи

04.07.2022.

Подршка НСЗ укључивању Рома на тржиште рада

У Београду је 23. јуна оджана свечаност доделе сертифика кандидатима који су успешно завршили обуке и програме за економско оснаживање Ромкиња и Рома, уз интензивну подршку Националне службе за запошљавање.

Обуке су реализоване кроз програм „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који спроводи Немачка развојна сарадња (ГИЗ) у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Током предходне три године, у сарадњи са бројним партнерима из цивилног и јавног сектора и уз учешће 100 компанија из приватног сектора, спроведене су различите активности и мере за подстицање запошљавања и самозапошљавања Рома и других маргинализованих група. 

У оквиру Програма, у циљу економског оснаживања Рома, Женски Ромски центар „Бибија“ је од 2020-2022. у одабраним општинама  реализовао два пројекта кроз активности на јачању сарадње између републичких и локалних институција и цивилног сектора. Тако је, кроз едукативне радионице НСЗ и центара за социјални рад, више од 850 припадника ромске популације у Београду, Лесковцу, Ваљеву и Новом Бечеју добило менторску и стручну подршку за укључивање на тржиште рада и коришћење услуга институција на локалном нивоу.