Дoгађаjи

09.11.2022.

Оснаживање и осамостаљивање жена жртава насиља

У оквиру пројекта Авон Фондације за економско оснаживање жена жртава насиља, „Селф-релиант анд Фрее – ецономиц емпоwермент wомен wхо сурвивед виоленце ин Сербиа“, Аутономни женски центар је почетком новембра организовао у Београду стручни састанак на ком су учествовали и представници Националне службе за запошљавање.

С обзиром на то да закони и стратегије, посебно оне које се односе на област рада и запошљавања, као и међународни уговори из области заштите жена од насиља, обавезују државе и институције да подршку жртвама насиља укључе у образовање, преквалификацију и запошљавање, циљ овог састанка био је представљање модела посредовања у запошљавању жена које су преживеле насиље у породици.

У Србији су сви статистички показатељи стања о запослености жена у односу на мушкарце неповољнији за жене.  С тим у вези, руководилац Службе Вождовац београдске Филијале НСЗ Жељка Зеленовић Вуковић је истакла предности сарадње и навела околности које омогућавају саветницима лакше препознавање жртава као теже запошљивих група.

- Оне нису увек спремне да се изјасне и повере, или не знају да могу, нити на који начин да остваре додатна права и подршку. Међутим, захваљујући сарадњи са другим институцијама, пре свега са Тужилаштвом, саветници у филијалама НСЗ лакше препознају жртве насиља. Када жртва добије потврду од Тужилаштва или Центра за социјални рад и буде упућена у неку од наших филијала, она лакше говори о свом проблему и потребама. На тај начин лакше се препознаје стање у ком се жена налази, односно период у којем жртва не може радно да се ангажује, јер је потребно да се опорави, заврши лечење, регулише чување деце и слично, и у том периоду жртва се не брише са евиденције незапослених, а методологија саветовања и притуп таквим женама се мења - објаснила је Зеленовић Вуковић.

Локални Савети за родну равноправност могу бити иницијатори оваквих активности и могу радити на оснаживању и мотивацији и других актера, као што су послодавци, домови здравља, полиција и друге организације, а значајан допринос може се постићи и организацијом трибина.

- Ефекат ове сарадње и рада су унапређење пословне етике коју саветници за запошљавање у Националној служби испољавају кроз вештине и знања за вођење разговора са жртвама насиља, како би оне боље разумеле појмове попут привремене спречености за рад, „враћања насилнику“ или потребе да изађу из куће и посвете се активностима. Број жртава са којима филијала на Чукарици ради варира. На пример, сада је то 5 жена, а радило се и са групом од 13. Такође, даље едукације на ову тему увек су добродошле - рекла је руководилац Службе Чукарица НСЗ Татјана Мијушковић.

Она је посебну пажњу посветила активним мерама запошљавања које спроводи Национална служба, а које могу бити веома корисне у случају ове категорије теже запошљивих жена.

- То су, пре свега, посредовање у запошљавању, разне обуке, као и програми финансијске и нефинансијске подршке. Најчешће је реч о женама које су неактивне, односно које нису радиле или дуго нису радиле. Некада је потребно више сусрета са саветником да би се развило поверење и да би жене прихватиле да су информације поверљиве. Води се рачуна о сваком појединачном случају, о избору мера, групама за обуку у које ће бити укључене, а слично је и када се ради о програмима самозапошљавања, јер су у питању жене различитих нивоа образовања и образовних профила. Такође, НЗС ради и са послодавцима за које постоје програми и мере када запошљавају теже запошљиве групе, а досадашње искуство показује да послодавци немају негативне реакције у односу на кандидаткиње које су претрпеле неки вид насиља – објаснила је Мијушковићева.

Поред наведених констатација које се тичу саветодавног рада са женама жртвама насиља, на састанку је истакнута неопходност сарадње са стручним тимовима, с обзиром на то да пре свега треба радити на психолошком и економском оснаживању, како би се жене што више осамосталиле и тако стекле основ за излазак из ситуације насиља.

У протекле три године, колико траје сарадњна београдске Филијале НСЗ и Другог оновног јавног тужилаштва, овим програмом је са подручја 4 градске општине – Вождовац, Чукарица, Раковица и Гроцка, било обухваћено више од 300 жена, а само је у претходном месецу 110 жена било укључено у услуге и мере НСЗ. Тако је 70 њих прошло кроз процес посредовању у запошљавању, 14 жена је пронашло запослење, 8 их је похађало програме обука, две су биле у програму самозапошљавања, а свега њих 5 је избрисано из евиденције незапослених због нејављања.

Национална служба за запошљавање, Друго оновно јавно тужилаштво и Аутономни женски центар наставиће да сарађују са свим релевантним институцијама на територији Града Београда и размењују информације о могућностима економског оснаживања жена са искуством насиља, како би позитивни модели рада са овом категоријом незапослених постали стандард.