Дoгађаjи

15.06.2022.

Одржан скуп размене искустава у оквиру пројекта НОВА

У оквиру пројекта „Нова партнерства и могућности за иновативне и одрживе приступе социјалној интегацији и интеграцији на тржиште рада рањивих група - НOВА“ одржан је Peer review догађај на тему развоја интегрисаних услуга у циљу побољшања положаја корисника новчане социјалне помоћи, који је одржан 9 и 10. јуна 2022. године у Врњачкој Бањи.

Пројекат се реализује у оквиру ЕУ програма за запошљавање и социјалну политику ЕаСИ (EaSI), чији је фокус на креирању иновативних мера подршке у циљу смањивања социјалних препрека и приступа тржишту рада најугроженијих група у Србији, кроз интегративне приступе и нова партнерства различитих актера. Пројекат у партнерству спроводе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, као носилац, затим Национална служба за запошљавање, Центар за социјалну политику, Црвни крст Србије, ИПСОС и Институт за социјалну заштиту Словеније.

Учесници на догађају, поред партнерских институција, били су представници Републичког завода за социјалну заштиту, центара за социјални рад, локалних самоуправа, образовних институција, као и представници невладиних организација.

Први дан догађаја је био посвећен сагледавању тренутне ситуације у Србији, у погледу концепата рада надлежних институција и постојећих услуга, као и њихове међусобне сарадње са освртом на концепт интегрисаних услуга са примеима добрих пракси у Србији и ЕУ.

У уводном обраћању присутнима су се обратили: представник Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП) и представник Националне службе за запошљавање (НСЗ), док су остали излагачи били представници Републичког завода за социјалну заштиту, Центра за социјалну политику, затим центара за социјални рад и филијала Националне службе за запошљавање, као и представници Градске управе Града Вршца, односно НВО Импулс.

Током другог дана одржана је радионица на тему унапређења интегрисаних услуга и и приступа активацији корисника новчане социјалне помоћи. Након рада у групама, уследило је излагање представника сваке групе. Главни закључак догађаја је да је у питању једна од најосетљивијих група на тржишту рада (поред особа са инвалидитетом) и  да као таква захтева мултисекторски, мултидисциплинарни, холистички приступ који подразумева међусобну сарадњу свих релевантних институција на локалу. Такође је препопзната и потреба за јачањем капацитета, не само постојећих институција, већ и организација цивилног друштва, а посебно агенција за запошљавање у погледу специјализације за рад са наведеном групом корисника.