Послови

28.01.2022.

Наставник за ужу уметничку област Дизајн интерактивних медија (Веб дизајн)

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТОРПОЛИТАН 11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТОРПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

Наставник за ужу уметничку област Дизајн интерактивних медија (Веб дизајн)
са пуним и делимичним радним временом

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 74. Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 75. Закона о високом образовању, радни однос наставника се заснива на одређено време за сва звања, односно на период од 5 (пет) година, осим звања редовног професора. Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/ . Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs Допунску документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном 011/ 20 30 885 (Слађана Милановић). Конкурс је отворен до 04.02.2022. године.