Вести

14.03.2013.

Млади и планирање кариjере

Nacionalna služba za zapošljavanje, uz podršku Međunarodne organizacije rada (MOR), organizovala je danas konferenciju “Mladi i planiranje karijere”, sа ciljem da se mladima ukaže na značaj pravilnog izbora zanimanja, ali i razmene iskustva iz ove oblasti sa službama drugih zemalja.

“Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi, položaj mladih na tržištu rada je posebno nepovoljan. Ako posmatramo populaciju između 15 i 24 godine, svaka druga osoba u Srbiji je nezaposlena, a na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje je preko 200.000 lica između 15 i 30 godina. Više od 20% ima nižu stručnu spremu, a 60% nema nikakvo radno iskustvo”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zoran Martinović, na današnjoj konferenciji koja je organizovana u okviru zajedničkog PBILD programa Ujedinjenih nacija u južnoj Srbiji.

“Kroz aktivne mere zapošljavanja u 2013. godini Ministarstvo će posebnu pažnju posvetiti mladima do 30 godina”, dodao je Martinović, naglašavajući da je za to predviđen poseban paket mera, čijoj će realizaciji prethoditi procena individualnih sposobnosti za zapošljavanje mladih koji su na evidenciji NSZ.

Podsećajući da je problem ulaska mladih na tržište rada prisutan u celoj Evropi, ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, Nils Ragnar Kamsvag, istakao je da je neophodno povećati šanse mladih na tržištu rada, što se postiže putem programa koji su usmereni da spreče prerano napuštanje školovanja, kao i programa koji pomažu mladima da odaberu zanimanje koje se traži na tržištu rada. U tom kontekstu je vrlo bitna uloga karijernog vođenja, savetovanja i profesionalne orijentacije.

Zamenik direktora NSZ, Dejan Miljković, izjavio je da se na evidenciji Nacionalne službe nalazi 778 hiljada nezaposlenih od kojih je više od 200 hiljada mladih. Poseban problem je da je sve veći broj i onih koji nisu ni u obrazovnom sistemu, niti pohađaju određeni vid obuka za posao. On je istakao da na posao najviše čekaju oni iz vaspitno obrazovne struke, rudarstva i poljoprivrede i to preko tri godine. “Za razliku od njih posao najbrže nalaze farmaceuti, elektrotehničari, informatičari i lekari specijalisti”, rekao je Miljković. Pored toga što je ukazao na dobru saradnju sa Međunarodnom organizacijom rada i partnerima na projektima on je poručio mladima da pre izbora srednje škole i fakulteta razmisle da li će kasnije moći da se zaposle i da li su ta zanimanja tražena na tržištu rada.

Jovan Protić, nacionalni koordinator MOR, pohvalio je saradnju sa NSZ, koja je rezultirala uspešnim usmeravanjem mladih na izbor zanimanja koja su više tražena na tržištu rada, a Nikolas Herkules, menadžer PBILD programa, kao najvredniji rezultat istakao je trajnu održivost programa korišćenih tokom realizovanog projekta.

Važnost pružanja kvalitetnih usluga karijernog vođenja je široko prepoznata u zemljama koje primenjuju strategije i politiku doživotnog učenja u cilju pospešivanja zapošljivosti. Cilj je pomoći mladim ljudima da što uspešnije pređu iz školskih klupa u svet rada. Javne službe za zapošljavanje imaju vodeću ulogu u realizovanju strategija za zapošljavanje koje imaju za cilj sprečavanje širenja nezaposlenosti, umanjivanje neslaganja između stečenih veština, podsticanje mobilnosti radne snage i razvijanje veština za bolju zapošljivost.

Nacionalna služba za zapošljavanje je jedan od učesnika u izradi, realizaciji i praćenju Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji, sa ciljem prevencije nezaposlenosti i pogrešnog izbora zanimanja. U okviru zajedničkog projekta PBILD programa izrađen je „Vodič za izbor zanimanja“, kao jedan od značajnih rezultata u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR). Vodič je dobar izvor informacija za buduće srednjoškolce, besplatan je i dobili su ga svi zainteresovani učenici, a dostupan je i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.