Послови

06.07.2022.

Магационер

ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ ДОО Београд, Ускочка 4-6

ДРЖАВНА ЛУТРИЈА СРБИЈЕ ДОО
Београд, Ускочка 4-6

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: образовање стечено у средњој школи, 1 година радног искуства у раду у магацинском пословању. Рок за пријем пријава: 15 дана. Пријаве слати на мејл адресу: kadrovi@lutrija.rs