Дoгађаjи

20.05.2022.

Караван запошљавања у Лозовику

Мобилни тим саветника смедеревске филијале Националне службе за запошљавање, организовао је 16. маја „Караван запошљавања“ у МЗ у Лозовику. Циљ „Каравана запошљавања“ је да се незапослени у неразвијеним и мање развијеним општинама укључе у програм услуга које пружа НСЗ.

Током разговора са око 70 заинтересованих незапослених мештана Лозовика, саветници Филијале су их информисали о условима и начину пријављивања на евиденцију, правима и обавезама незапослених лица, као и о програмима и мерама финансијске и нефинансијске подршке НСЗ  приликом запошљавања или покретања сопственог посла. Заинтересована лица имала су могућност да се одмах пријаве на евиденцију НСЗ или да продуже редовно јављање. 

„Каравани запошљавања“ су само једна од мера којима НСЗ кроз пројекат “ЕУ помоћ теже запошљивим групама” пружа подршку незапосленима.