Послови

12.06.2024.

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
11000 Београд, Светог Саве 31

Оглас објављен на сајту нсз 29.05.2024. год. Поништава се за радно место „самостални интерни ревизор, на одређено време до шест месеци трајања, због потребе спровођења посебних и интерних ревизија и израду ревизорских налаза и закључака, чији обим је привремено повећан”.