Послови

07.06.2024.

FERO-STILL DOO

FERO-STILL DOO

FERO-STILL DOO
11400 Младеновац, Међулушка 13
тел. 011/8231-525; 011/8232-525
e-mail: fero@ferostill.rs


Помоћни радник у производњи за армирачке послове и производњу гредица на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови рада и остали услови: исхрана обезбеђена, радно време од 7-15 часова, пробни рад. Образовање: од неквалификованог до средње стручне спреме.Возачка дозвола Б категорије.Радно искуство небитно. Кандидати се могу јавити на горе наведени контакт телефон или слати пријаве мејлом. Рок за пријаву на оглас је 30 дана од дана објављивања.