Послови

05.10.2022.

Дипломирани правник за издавање регистрационих налепница

ТЕХНОАУТО АМС ДОО КОВИН 26220 Ковин, Вука Караџића 106 тел. 065/251-11-15, 013/745 785 e-mail:tehnoaautoams@gmail.com

ТЕХНОАУТО АМС ДОО КОВИН
26220 Ковин, Вука Караџића 106
тел. 065/251-11-15, 013/745 785
e-mail:tehnoaautoams@gmail.com

Дипломирани правник за издавање регистрационих налепница

УСЛОВИ: Завршен Правни факултет, дипломирани правник, основно знање рада на рачунару, возаачка дозвола “Б “ категорије.Заинтересовани кандидати могу се јавити на горе наведен број телефона послодавца или послати цв на е-маил адресу.