Саопштења

27.06.2022.

ДИМАК хотспотови – заједнички пројекат Националне службе за запошљавање и ГИЗ-а

У оквиру Немачког информативног центра за миграције, стручно образовање и каријеру (ДИМАК), отпочело је спровођење пилот-пројекта „ДИМАК хотспотови“ у оквиру кога је успостављено шест јединица у градовима-општинама у којима се налазе Миграциони сервисни центри при Националној служби за запошљавање (НСЗ), и то у Новом Саду, Нишу, Бору, Крушевцу, Краљеву и Новом Пазару.

ДИМАК је део шире иницијативе Немачке владе „Повратак у нове шансе“ и у Србији га спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у оквиру програма „Миграције за развој (ПМЕ). 

Кроз саветовање, информисање и упућивање на конкретне мере бесплатне подршке које нуди сам ДИМАК, као и бројне партнерске организације ДИМАК-а, пружа се подршка повратницима из Немачке и трећих земаља, као и локалном становништву у области социјалне и економске (ре)интеграције. Такође, ДИМАК информише и саветује о могућностима регуларне миграције у Немачку, али и о ризицима нерегуларних миграција. 

У оквиру хотспот јединица ДИМАК-а, саветници ће у наведеним градовима пружати релевантне информације и савете заинтересованим клијентима једном недељно у просторијама Миграционих сервисних центара при НСЗ. Клијенти ће, такође, моћи да добију јасне информације о својим правима и начину како да их остваре, као и о доступним услугама и мерама у локалној заједници, посебно у области запошљавања, унапређења квалификација и укључивања на тржиште рада у Србији, затим у области социјалне заштите, образовања и психосоцијалне помоћи. Осим подршке везане за повратак и реинтеграцију, клијенти ће моћи да добију и информације о условима за регуларне радне миграције. 

Додатно, клијентима може бити обезбеђена и техничка и административна подршка у управним поступцима за пријаву пребивалишта/боравишта, прибављање личних карти и здравствених књижица. 

Поред наведених услуга, хотспот јединице имају за циљ успостављање сарадње међу релевантним актерима на локалном нивоу који су у директном контакту са повратницима и социјално рањивим друштвеним групама у циљу мултисекторског приступа у пружању помоћи клијентима. Ово подразумева рад на умрежавању саветника Миграционих сервисних центара НСЗ, Комесаријата за избеглице и миграције (КИРС), повереника за избеглице и миграције, центара за социјални рад, јединица локалне самоуправе, ромских координатора, здравствених медијатора, педагошких асистената, јавних и приватних предузећа и организација цивилног друштва, у циљу доприноса одрживој реинтеграцији. Са друге стране, оваква сарадња између МСЦ/НСЗ и ДИМАК-а као и осталих наведених актера омогућиће бољи приступ јачању међусобне сарадње у смислу размене информација и позитивне праксе у раду са циљним групама. 

Имајући у виду Стратегију о економским миграцијама Републике Србије и настојања да се ојача повратна миграција, МСЦ/НСЗ ће се даље развијати и кроз повезивање стручних повратника и  активности дијаспоре са одговарајућим програмима НСЗ за развој локалних заједница, али и кроз подизање сопствених капацитета у циљу испуњавања техничких предуслова за придруживање ЕУРЕС мрежи.