Послови

05.10.2022.

Аутомеханичар

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ПАНТРАНСПОРТ ДОО ПАНЧЕВО 26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 33 тел. 064/8941-258 e-mail: slavko.kracun@pantransport.rs Лице за контакт: Славко Крачун

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ПАНТРАНСПОРТ ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 33
тел. 064/8941-258
e-mail: slavko.kracun@pantransport.rs
Лице за контакт: Славко Крачун

Аутомеханичар
на одређено време
место рада Панчево
4 извршиоца

УСЛОВИ: Образовање: III степен стручне спреме аутомеханичар. Посебна знања и вештине: Возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса до 10.10.2022. год. Контак са послодавцем: Слање пријаве за посао мејлом. Јављање кандидата на контакт телефон, 064/8941258.