Послови

20.07.2022.

Асистент/сарадник

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН У БЕОГРАДУ
Објављује
КОНКУРС

за избор у звање асистента/сарадника и заснивање радног односа са пуним и делимичним радним временом:

за ужу научну област Информационе технологије и системи за центар у Београду и за центар у Нишу;
за ужу научну област Софтверско инжењерство за центар у Београду;
за ужу научну област Развој видео игара за центар у Нишу;
за ужу научну област Математика за центар у Београду;
за ужу уметничку област Дизајн видео игара за центар у Београду и центр у Нишу;
за ужу уметничку област Дизајн интерактивних медија за центар у Београду;
за ужу уметничку област Графички дизајн за центар у Београду и центар у Нишу.


УСЛОВИ: за асистента: кандидати за асистента треба да испуњавају услове за избор у звања дефинисане чл. 84. Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан универзитету. У складу са чланом 84. Закона о високом образовању, радни однос асистента/сарадника се заснива на одређено време, односно на период од 3 (три), односно 1(једну) годину. Начин пријаве: Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне електронску пријаву коју могу да преузму на сајту Метрополитан универзитета http://www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. Допунску документацију (копије диплома и радова) послати у електронском облику на адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу обратити електронском поштом на адресу konkurs@metropolitan.ac.rs  или телефоном 011/ 20 30 885 (Слађана Милановић). Конкурс је отворен до 03.08.2022. године.