Дoгађаjи

10.03.2023.

Aранђеловачки привредници на форуму НСЗ

Филијала Крагујевац Националне службе за запошљавање организовала је за привреднике у Аранђеловцу, у просторијама Градске библиотеке, трећи форум послодаваца 9. марта, на коме је презентовала и промовисала актуелне јавне позиве и конкурсе за реализацију мера активне политике запошљавања у 2023. години.

„Јавни позиви и конкурси намењени су како послодавцима, тако и незапосленим лицима са евиденције НСЗ, а посебан акценат стављен је на запошљавање теже запошљивих категорија“,  истакла је директорка Филијале Крагујевац Горица Бачанин  и додала да је велико интересовање за коришћење програма НСЗ. 

Послодавци су били веома заинтересовани за јавне позиве НСЗ а посебно за програме Стицање практичних знања,  Обуку на захтев послодавца и Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Указали су на недостатак обученог и школованог кадра и да нема довољно младих који су мотивисани да раде у струци. О тим кадровским проблемима су посебно говорили аранђеловачки привредници који се баве угоститељством. 

Презентацији мера активне политике запошљавања је присуствовало двадесет послодаваца којима су пружене све потребне информације о расписаним конкурсима. Позвани су да конкуришу и користе све програме и мере Националне службе, како финансијске тако и информативно-саветодавне услуге, а све у циљу повећања запослености.