Дoгађаjи

19.09.2023.

„Пет година изазова, посвећености и успеха агенције за квалификације”

У просторијама Привредне коморе Србије 15. септембра је одржана конференција под називом „Пет година изазова, посвећености и успеха агенције за квалификације”, на којој су учествовали и представници Националне службе за запошљавање.

Догађај је окупио социјалне партнере - стручњаке, креаторе политика, представнике привреде и остале заинтересоване стране, који су се кроз панел дискусије фокусирали на кључне теме као што су: „Изазови примене Националног оквира квалификација“, „Целоживотно учење у корак са привредним развојем Републике Србије“, „Искуства сарадње пројектних партнера и Агенције за квалификације“ и „Национални оквир квалификација у светлу законске регулативе“.

На панелу „Целоживотно учење у корак са привредним развојем Републике Србије“ Националну службу за запошљавање је представљао начелник Одељења за ообразовање и обуке Илија Кнежевић, који је своје излагање базирао на неопходности целоживотног учења, како за развој индивидуалне каријере, тако и за развој модерне глобалне економије и привреде.

На конференцији су учествовали и други представници НСЗ, чланови секторских већа, који су размењивали мишљења са представницима удружења послодаваца, привредних комора, синдиката, школа и факултета, а све у циљу дефинисања квалификација потребних у образовању и ревидирања већ постојећих које застаревају и не прате потребе послодаваца и промене на тржишту рада.