Косовска Митровица

Организациoнe jeдиницe

Филиjала Кoсoвска Mитрoвица
Ул.Џoна Кeнeдиjа бб
Teл: 028/420-637

е-маил адреса за достављање документације и захтева: pisarnica.KosovskaMitrovica@nsz.gov.rs

Организационе јединице:
Филијала Косовска Митровица, Џона Кенедија бб, 028/420-637, факс: 028/422-442, Milos.Milosavljevic@nsz.gov.rs,  028/420-615, Natasa.Milenkovic@nsz.gov.rs

Услуге

Пoсредовање у запошљавању:

Душан Петровић ,  028/83-079,  Dusan.Petrovic@nsz.gov.rs

Сузана Мркић,  028/420-629, Suzana.Mrkic@nsz.gov,rs

Дејана Јеротијевић, 028/420-626,420-636 , Dejana.Jerotijevic@nsz.gov.rs

Програми запошљавања, предузетништво и образовање и обуке:

Наташа Миленковић,  028/420-615, Natasa.Milenkovic@nsz.gov.rs

Биљана Марковић , 028/420-632, Biljana.Markovic2@nsz.gov.rs

Татјана Аврамовић, 028/420-623, Tatjana.Avramovic@nsz.gov.rs

Новчана накнада, радне дозволе:

Бранка Милосављевић, 028/420-640, Branka.Milosavljevic@nsz.gov.rs

Наташа Мишић, 028/420-628, Natasa.Misic@nsz.gov.rs

Финансије и рачуноводство:

Радоје Деновић, 028/420-621, Radoje.Denovic@nsz.gov.rs

Ливија Милић,  028/420-620, Livija.Milic@nsz.gov.rs

Испоставе и канцеларије:

 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати