Диспечер

Назад
Диспечер

Диспечер

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

Електротехника и телекомуникације - Ариље ;

Јавно предузеће за водоснабдевање "РЗАВ" Ариље  

 

Диспечер - на одређено време до три месеца ради замене привремено одсутног запосленог и повећаног обима посла

Услови: - високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије односно на студијама у трајању до 3 године - смер машински, електротехнички, технолошки или грађевински;

                   -  способност за рад по сменама;

                   -  радно искуство од две године на истим или сличним пословима .

Пријаве са доказима о испуњености услова из огласа (изводом из матичне књиге рођених, уверењем о држављанству, фотокопијом дипломе, потврдом о радном искуству) се достављају на адресу:

ЈП “Рзав”, Чачанска бб 31230 Ариље уз напомену “пријава на оглас за радно место диспечер".

Лекарско уверење о способности за обављање наведеног посла обавезно доставља кандидат који уђе у ужи избор пре заснивања радног односа.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

22.09.2022. - 05.10.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Ариље ;

Радно искуство:

Више од 1 године

Степен образовања:

Факултет - VI2 степен (3 године)

Образовање:

Технологија и металургија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VI2 степен (3 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати