Гаранција за младе – нове могућности и прилике

Гаранција за младе је програм чији је циљ олакшање транзиције младих на тржиште рада и подстицање њиховог запошљавања, и то кроз сарадњу различитих сектора и социјалних партнера. Програм Гаранција за младе подразумева да млади до 30 година старости добију квалитетну понуду за посао, наставак образовања или праксу у року од четири месеца од уласка у статус незапослености или напуштања, односно завршетка формалног образовања. 

Како би се Гаранција за младе ефикасно спровела, препозната је потреба за успостављањем снажних партнерстава, посебно између ресора надлежних за рад и запошљавање, социјална питања, образовање, омладину, привреду и финансије, са послодавцима, као и са организацијама цивилног друштва, канцеларијама за младе и осталим актерима на тржишту рада.

Национална служба за запошљавање као главни имплементациони партнер у програму односно главна улазна тачка Гаранције за младе, у обавези је да пружи унапређену индивидуализовану подршку младима, која ће додатно бити поткрепљена реализацијом посебно осмишљених мера финансијске подршке, горе описаних. Суштина унапређене подршке подразумева у потпуности индивидуализован рад са лицем који треба да се постигне квалитетнијим профилисањем и, у складу са добијеним резултатима, интензивирањем контаката са младим лицем. Циљну групу лица која ће бити укључена у програм чиниће млади до 30 година старости који се на евиденцију незапослених пријављују почев од 01. јануара 2024. године, у три пилот филијале Националне службе за запошљавање, у Сремској Митровици, Нишу и Крушевцу.“

Брошура - Гаранција за младе – нове могућности и прилике 

Вибер канал - Гаранција за младе: укључи се, припреми се и прихвати понуду!  
Приступи Вибер каналу Националне службе за запошљавање - Гаранција за младе Вибер канал Гаранција за младе и буди у току!

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати