Каравани за запошљавање

Cilj karavana za zapošljavanje, koji su se pokazali kao dobra praksa u pojedinim zemljama u okruženju, jeste da se nezaposleni u nerazvijenim i manje razvijenim opštinama uključe u program usluga koje pruža NSZ. Nezaposleni iz teško pristupačnih područja koji iz različlitih razloga nisu na evidenciji Nacionalne službe i ne koriste usluge za pomoć pri zapošljavanju, uz pomoć savetnika u okviru karavana za zapošljavanje dobiće mogućnost da se prijave na evidenciju NSZ i da se informišu na koji način mogu koristiti pogodnosti za nezaposlene.

Posebno obučeni savetnici za zapošljavanje putovaće na udaljene lokacije i obavestiti nezaposlene iz teško pristupačnih područja o uslugama koje NSZ pruža. Onima koji imaju teškoće da ih koriste, pomoći će u skladu sa utvrđenim potrebama i planovima ove aktivnosti. Planirano je da karavani za zapošljavanje kao nova usluga budu sprovedeni u 20 filijala NSZ, uglavnom iz okruga sa većinom manje razvijenih opština (niži od 60% proseka u zemlji) i nerazvijenim opštinama.

Sprovođenje čitave aktivnosti - od nabavke 10 terenskih putničkih vozila, prenosive računarske opreme za mobilne timove i promotivnog materijala, do naknade za gorivo, finansira se iz sredstava koje je Evropska unija kroz projekat dodelila NSZ. Mobilni timovi će u saradnji sa lokalnim samoupravama, školama i mesnim zajednicama organizovati skupove nezaposlenih. Prioritetne ciljne grupe su osobe sa invaliditetom, Romi, ali i ostala lica iz teže zapošljivih grupa.

Karavani za zapošljavanje su samo jedna od mera kojima NSZ kroz projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama” pruža podršku nezaposlenima. U januaru 2016. počelo je sprovođenje programa pripravnika u okviru koga će se 450 mladih iz ruralnih područja zaposliti kod poslodavaca iz ruralnih oblasti. Na taj način data je šansa mladima koji prvi put zasnivaju radni odnos, da se osposobe za rad u struci i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita. Obukama prema potrebama tržišta rada, koje treba da počnu na jesen, biće obuhvaćeno najmanje 5400 nezaposlenih, od čega najmanje 300 Roma. Nacionalna služba je krajem 2015. sklopila ugovore sa 85 lokalnih samouprava o otvaranju novih jedinica za pomoć nezaposlenima – 60 klubova za traženje posla, 20 centara za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) i 80 samouslužnih radnih stanica. Njihovo opremanje finansira se iz sredstava koje je kroz projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama” dodelila Evropska unija.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати