''Оснаживање младих ромских породица''

Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke

Budžet: 218,108.80 evra

Period implementacije: septembar 2016.-avgust 2017.

Nosilac projekta: ADRA-Fondacija Adventistički dobrotvorni rad

Ciljne grupe: Mladi Romi i njihove porodice iz opština Zemun i Novi Beograd

Partneri na projektu: OŠ "Branko Pešić" i SOS Dečija Sela Srbije

Opis projekta

Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke je podržalo Projekat „Osnaživanje mladih romskih porodica” koji su sproveli ADRA Srbija i SOS Dečija sela Srbija u saradnji sa ADRA Nemačka. Cilj projekta bio je da pomogne Romima da izađu iz siromaštva putem ekonomskog osnaživanja i stručnog usavršavanja. Obuku stručnog usavršavanja je prošlo 107 mladih ljudi.

Nacionalna služba je kao saradnik na projektu podržala  implementaciju projektnih aktivnosti kroz upućivanje korisnika na obuku.

Na ovom projektu, korisnici su bili mladi Romi od 16 do 30 godina koji žive u dva romska naselja „Zemun polje“ i „Marija Bursać“ i dva naselja za socijalno stanovanje „Dr Ivan Ribar“ i „Kamendin“. Žene su činile 50 odsto  korisnika. Glavni partner na projektu bila je Osnovna škola „Branko Pešić“. U toku projekta odabrano je 107 korisnika za proces stručnog osposobljavanja u licenciranoj obrazovnoj instituciji u tri ciklusa od po tri meseca. Cilj je bio da se 25 lica zaposli nakon završetka projekta – do sada se zaposlilo 10 lica. Najveći uspeh postigli su polaznici koji su završili obuke za pekare, kuvare i poslastičare. Svi korisnici koji su uspešno završili kurseve, dobili su grantove u vidu opreme za rad. Njih 29, koji su se izdvojili kao najbolji na kursevima, dobili su šansu za dodatnu obuku/plaćenu praksu u raznim kompanijama. Korisnicima  koji nemaju završenu osnovnu školu je omogućeno da uporedo sa stručnom obukom, po ubrzanom procesu završe i osnovnu školu u  OŠ „Branko Pešić“. U okviru obuke za profesionalno obrazovanje, predstavnici OŠ „Branko Pešić“ pružili su polaznicima mentorsku podršku u traženju posla.

U okviru projekta je osnovan Centar za podršku porodici, kako bi se pomoglo socijalno ugroženim romskim porodicama sa teritorije opština Novi Beograd i Zemun, koji pored individualne psiho-socijalne pomoći pruža i grupni savetodavni rad za ugrožene roditelje i decu, podršku u obrazovanju, kao i materijalnu pomoć u vidu sredstava za život u zavisnosti od potreba i procene saradnika. U sistem podrške Centra za podršku porodice je tokom projekta bilo uključeno 60 porodica iz romskih naselja Marije Bursać, Plavi Horizonti, Grmeč i naselja za socijalno stanovanje Kamendin i Dr Ivan Ribar.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати