Организовање спровођења jавних радова

Јавне радове организује Национална служба за запошљавање у складу са Јавним конкурсима на основу којих се одређују послодавци – извођачи, који ће спроводити јавне радове у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 • Социјалне заштите и хуманитарног рада;
 • Одржавања и обнављања јавне инфраструцтуре;
 • Одржавања и заштите животне средине и природе;
 • Културне делатности – за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом;

 

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 • Исплату накнаде за обављен посао по основу  уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 • Накнаду трошкова спровођења јавних радова;
 • Накнаду трошкова обуке, у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, Национална служба задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

 

Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

 • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе
 • јавне установе и јавна предузећа
 • привредна друштва
 • предузетници
 • задруге
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар  Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

 

Подношење пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати