Јавни радови на којима се ангажују особе са инвалидитетом

Јавне радове на којима се ангажују особе са инвалидитетом организује Национална служба за запошљавање путем радног ангажовања у сарадњи са јединицама локалних самоуправа, независно од степена развијености, а на основу споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања – суфинансирање, кроз закључивање уговора о привременим и повременим пословима.

Јавним конкурсима за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују особе са инвалидитетом се одређују послодавци – извођачи јавних радова који ће спроводити јавне радове у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених особа са инвалидитетом, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) особе са инвалидитетом.

Јавни радови на којима се ангажују особе са инвалидитетом се могу спроводити у областима:

 • Социјалне заштите и хуманитарног рада;
 • Одржавања и обнављања јавне инфраструктуре;
 • Одржавања и заштите животне средине и природе;
 • Културних делатности.  

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 • Исплату накнаде за обављен посао по основу  уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;
 • Накнаду трошкова спровођења јавних радова;
 • Накнаду трошкова обуке, у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, Национална служба задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

Услови за подношење пријаве

Право учешћа у поступку организовања јавних радова имају:

 • органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе;
 • јавне установе и јавна предузећа;
 • привредна друштва;
 • предузетници;
 • задруге;
 • удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар  Агенције за привредне регистре.

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац – извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати