Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима


А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна асистенција

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка код увођења у посао или на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленој особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну помоћ, а најдуже 12 месеци.

Послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи рефундирају:

  • трошкови исплаћене нето зараде, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд радних сати, у висини до 50.000,00 динара месечно;
  • трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.
     

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места може се одобрити послодавцу у једнократном износу до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом.

Висина рефундације трошкова подршке не сме да буде већа од 100% оправданих додатних трошкова.

 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати