Списак агенција за запошљавање којима је издата дозвола за рад

Будући да се најчешћи захтев агенција за запошљавање односи на помоћ при обезбеђењу адекватног кадра, операционализација сарадње се одвија у два правца:

  • У случају да се агенција за запошљавање обраћа Националној служби у улози посредника у запошљавању, која пријављује потребу за запошљавањем код другог послодавца, Национална служба пружа услугу Интернет посредовања - оглашавање слободних позиција на сајту Националне службе са корисничког налога Националне службе, као и у листу Послови, уз обавезан податак у обрасцу Пријаве потребе за запошљавањем који се односи на пун назив и седиште клијента.
  • Услуга прелиминарне селекције кандидата се пружа агенцији за запошљавање која се обраћа Националној служби за запошљавање у улози послодавца која своје радно ангажоване кадрове уступа другим послодавцима на тржишту рада. У конкретном случају потребно је да агенција за запошљавање  у обрасцу Пријаве потребе за запошљавањем, поред назива и седишта, наведе пун назив и седиште клијента, односно послодавца за којег врши услугу уступања запослених радника како би НСЗ тај податак пружила лицу приликом упућивања.

Сарадња се одвија и кроз учешће агенција за запошљавање на сајмовима запошљавања које организују филијале Националне службе. У наведеном случају потребно је  да агенција за запошљавање, у обрасцу Пријаве потребе за запошљавањем, наведе пун назив и седиште клијента.

За издавање дозвола за рад и проверу њиховог рада надлежно је Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Погледајте:

Национална служба за запошљавање и приватне агенције за посредовање у запошљавању по закону незапосленим лицима не наплацују своје услуге.

 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати