Престао да важи Правилник о радној књижици

Сходно томе, радне књижице издате закључно са 31. децембром 2015. године наставиће да се користе као јавне исправе, а уписани подаци могу да служе као доказ за остваривање права из радног односа и других права у складу са законом.

Податке уписане у радну књижицу Национална служба за запошљавање ће користити приликом пријављивања незапослених лица на евиденцију, као и приликом одлучивања о захтевима за новчану накнаду. Паралелно ће се користити и подаци из јединствене базе осигураника која се води у Централном регистру обавезног социјалног осигурања, као и подаци о стажу осигурања евидентирани у матичној евиденцији Републичког фонда пензијско-инвалидског осигурања (ПИО).

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати