Програм подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“ у 2021. години

Прва фаза реализације програма  намењена је  искључиво послодавцима, који се у периоду од 20.08.2021. до 20.09.2021. године могу пријавити на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Друга фаза реализације програма је намењена незапосленим лицима, који ће се у периоду од 01.10.2021. до 31.10.2021. године пријављивати на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Трећа фаза реализације програма је избор кандидата од стране послодаваца. Послодавци имају могућност да врше процес селекције пријављених кандидата од почетка пријаве кандидата, а повезивање (коначан избор) кандидата ће се вршити:

  • послодавци из приватног сектора у периоду од 01.11. до 15.11.2021. године,
  • послодавци из јавног сектора у периоду од 16.11. до 30.11.2021. године.

У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата формираће се коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима и биће доступне на сајту www.mojaprvaplata.gov.rs.

Четврта фаза реализације програма је потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата и почетак спровођења програма, у року од 15 дана од дана формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.

Планирано је да се у програм  укључи до 10.000 младих:

  • са средњим и високим образовањем,
  • до навршених 30 година живота,
  • који немају радно искуство , односно имају највише до 6 месеци радног искуства на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу и 
  • налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање у тренутку закључивања Уговора о реализацији програма

Програм ће се спроводити код послодавца  у трајању од 9 месеци и  реализује се  без заснивања радног односа. Програм се  односи  на приватни и јавни сектор.  Приоритет за укључивање у програм имају послодавци из приватног сектора, а нарочито послодавци из девастираних подручја, у складу са прописом Владе Републике Србије о степену развијености јединица локалне самоуправе.

Током трајања програма Национална служба за запошљавање исплаћује новчану накнаду у износу од 22.000 динара младима са средњим образовањем, односно 26.000 динара младима са високим образовањем, на месечном нивоу, и уплаћује допринос за случај повреде на раду и професионалне болести, за младе укључене у овај програм.

Овим програмом даје се могућност младима који немају  радно искуство да обаве праксу на конкретним пословима код послодавца,  у циљу стицања знања, вештина и компетенција за рад и на тај начин повећају своје могућности за запошљавање.

Јавни позив доступан је на сајту Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.rs) и сајту Моја прва плата (www.mojaprvaplata.gov.rs).

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати