Дактилограф

Назад
Дактилограф

Дактилограф

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

Администрација - Бачка Топола;

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА 24300 Бачка Топола,

Маршала Тита 30

Тел. 064/8624-476

e-mail: pravobranilac@btopola.org.rs

Дактилограф на привремено-повременим пословима до повратка одсутног радника

Опис послова:

- обавља дактилографске послове односно куца све врсте поднесака, дописа, материјала и извештаја за потребе Правобранилаштва,

-  врши административне и техничке послове пријема аката и поднесака из надлежности Правобранилаштва и завођења у евиденцију Правобранилаштва,

- отпрема службену пошту органима Општине и другим органима и лицима,

- умножава, копира и скенира материјал и акта,

- води одговарајуће евиденције за пријем и отпрему службене поште,

- распоређује примљена акта и улаже у списе предмета,

- врши друге послове, у складу са прописима о канцеларијском пословању,

- доставља обрађен материјал адресантима на територији насељеног места Бачка Топола,

- припрема предмете за архиву,

- по потреби обавља и друге послове по налогу правобраниоца.

 

УСЛОВИ: Без обзира на степен стручне спреме и радно искуство, потребан сертификат о завршеном курсу дактилографије, знање рада рачунару-MS Office и возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Обавезна провера брзог куцања.

Пријаве са личном и радном биографијом слати на адресу pravobranilac@btopola.org.rs. Информације је могуће добити на контакт телефон: 064/8624476.

Рок за пријаву: 30.06.2024. године.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

05.06.2024. - 30.06.2024.

Врста рада:

Привремени и повремени послови

Број радника:

1

Место рада:

Бачка Топола;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Право и администрација

Рад на рачунару:

Обрада текста – Word(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати