Наставник за ужу научну област Математика

Назад
Наставник за ужу научну област Математика

Наставник за ужу научну област Математика

Visoka skola akademskih studija "DOSITEJ"

Наука и образовање - Београд-Савски Венац;

Услови за избор наставника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Високе школе академских студија Доситеј и Правилником о минималним условима за избор у звања наставника и сарадника.  

Уз пријаву на конкурс доставити:

Електронски читач личне карте, биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству ( не старије од шест месеци), оверене копије дипломе о предходно стеченим звањима, потврду да није осуђиван (не старије од шест месеци), потврду да није под истрагом. 

Пријаву и тражену документацију доставити у папирном и електронском облику на адресу: Булевар војводе Путника бр. 7, 11000 Београд и имејл: vsdositej@yahoo.com

Рок за подношење пријава је (8) осам дана од дана објављивања конкурса.

За све детаљније информације, кандидати се могу обратити на телефон: 011/3235500.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

02.04.2024. - 09.04.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Савски Венац;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Докторат

Образовање:

Математика

Рад на рачунару:

Обрада текста – Word(Напредни) - Пожељно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Пожељно

Степен образовања:

Докторат

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати