Službenik za javne nabavke

Назад
Službenik za javne nabavke

Službenik za javne nabavke

Zavod za urgentnu medicinu Niš

Администрација - Ниш;

Na osnovu Instrukcije Ministarstva zdravlja broj 120-01-151/2020-02 od 12.02.2024.god., čl. 7 i 8 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave("Sl.glasnik RS" broj 96/19 i 58/20),  na osnovu  člana 3 i 4 stav 1. alineja 5. Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za urgentnu medicinu Niš,  broj 1518 od 15.03.2021. godine u svojstvu  v.d.direktora Zavoda donosim: 

 

O D L U K U

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme, zbog zamene privremeno odsutnog radnika, a najduže do 31.05.2024.godine, sa   1 (JEDNIM) Službenikom za javne nabavke

                                                     

                                                     

broj izvršioca: 1  (JEDAN)  za obavljanje poslova javnih nabavki u Službi za pravne i finansijsko-ekonomske poslove

       

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavlјivanja na oglas su:

  1. Visoko obrazovanje, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.septembra 2005,  na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005 godine, najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima javnih nabavki, položen stručni ispit za službenika za javne nabavke u skladu sa Zakonom, poznavanje rada na računaru.

     

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

  • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa, 
  • Diplomu o završenom visokom obrazovanju,  VII stepen stručne spreme,(overena fotokopija), 
  • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original,,ne starije od 6 meseci)
  • Uverenje da kandidat nije osudjivan (original, ne starije od 6 meseci)
  • Važeća lična karta očitana ili fotokopija, 
  • Kratku biografiju  -CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Zavod za urgentnu medicinu Niš, 18 000 Niš, ul. Vojislava Ilića bb sa naznakom „Po oglasu za službenika“ . Kandidati podnošenjem prijave daju saglasnost na obradu podataka o ličnosti od strane ovlašćenih lica Zavoda.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   v.d.direktor Zavoda za urgentnu medicinu Niš, nakon proteka roka za dostavu konkursne dokumentacije. i provere stručnog znanja.  


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na Web sajtu Ministarstva zdravlјa Republike Srbije,  na sajtu Nacionalne službe za zapošlјavanje i sajtu Zavoda.
                                                                                                                 

 

                                                                                                              v.d.DIREKTOR 
                                                                                                        dr Snežana Radivojević

                                                                                                         spec. interne  medicine

 

                                                                                                      ______________________

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

27.02.2024. - 06.03.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Ниш;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Економија, финансије и осигурање

Рад на рачунару:

Обрада текста – Word(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати