Монтер суве градње - Гипсар

Назад
Монтер суве градње - Гипсар

Монтер суве градње - Гипсар

DOO TIM ART ČAČAK

Грађевинарство и геодезија - Чачак;

Опис посла:

Монтер суве градње планира и организује активности из домена свог рада и припрема потребне ресурсе и простор за извођење послова суве градње. Врши премеравање и означавање позиција према пројектној документацији, припрема и монтира подкострукције и конструкције за планиране позиције радова суве градње. Обрађује и монтира завршне облоге суве градње и уграђује изолационе слојеве на припремљеним позицијама. Припрема и монтира декоративне елементе и обавља завршну обраду облога суве градње на припремљеним позицијама. Води радну документацију и обавља административне и комерцијалне послове из домена свог рада. Комуницира са надређенима, сарадницима и клијентима примењујући правила пословне комуникације и усвојена правила лепог понашања. Координира извођење послова са другим групама као и са другим колегама комуницирајући на етички и професионалан начин.
Примењује и осигурава стандарде квалитета у свом раду и спроводи поступке и мере за очување заштите и здравља на раду и заштиту животне средине. Током извођења радова придаје велику важност заштити животне средине и заштити на раду. Ради у затвореним и отвореним просторима.

Радно окружење и услови рада: 

   Монтер суве градње ради у отвореним, полуотвореним и затвореним просторима грађевинских објеката високоградње. Послови монтера суве градње се одвијају у простору који је често под утицајем различитих климатских фактора, прашине, буке и других фактора. Послови монтера суве градње захтевају општу психофизичку спремност, креативност и иновативност при извођењу радова, као и тачност и прецизност. Монтер суве градње често ради на висини и (обично) са продуженим радним временом, зависно од организације посла у складу са законским оквиром. Послови монтера суве градње се одвијају у простору који је често под утицајем различитих неповољних фактора (прашина, климатски фактори и др.). Послови монтера суве градње захтевају физички активан рад и рад на висини.

Радно искуство и потребне квалификације:

  • Пожељно је радно искуство у сувомонтажној градњи
  • Обавезно поседовање возачке дозволе - Б категорија
  • Читање техничких цртеже - пројеката, и остале техничке документације;;
  • Тимска оријентисаност, флексибилност, одговорност и прецизност у раду

За све информације позвати на контакт телефон: 063/626-007 

Контакт особа: Ћирић Радојица

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

12.02.2024. - 13.03.2024.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Чачак;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Архитектура, грађевина и геодезија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати