Nastavnik engleskog jezika

Назад
Nastavnik engleskog jezika

Nastavnik engleskog jezika

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija "MEDIKA"

Наука и образовање - Београд-Палилула;
 • припрема и извођење предавања и вежби, као и других облика наставе који су утврђени програмом наставног предмета према утврђеном распореду часова,
 • рад на изради и осавремењивању наставиих планова и програма који се остварују у Школи,
 • праћење и примена новина у области наставних метода, припрема и обављање испита, а према утврђеном распореду,
 • консултације са студентима, а према утврђеним терминима, организовање појединачног и заједничког стручног рада са студентима,
 • вођење евиденцију о оствареним поенима на предиспитним обавезама и на   ислиту,
 • попуњавање Записника о полагању испита и благовремено достављање истог Студентској служби,
 • менторство у изради завршног рада,
 • учешће у раду Наставно - стручног већа,
 • стално стручно и научно усавршавање,
 • праћење и поспешивање рада сарадника у наставном процесу,
 • праћење домаће и стране литературе,
 • писање уџбеника, приручника, скрипти и друге литературе за потребе студената,
 • објављивање научних и стручних радова, без новчане надокнаде,
 • учествовање у раду на стручним пројектима од интереса за Школу,
 • учествовање у раду комисија за потребе Школе,
 • остали послови по налогу директора.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

18.09.2023. - 22.09.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Палилула;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Филологија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Prijave sa dokumentacijom slati na mejl adresu: office@medika.edu.rs Potrebna dokumentacija: diplome, CV, očitana lična karta, spisak objavljenih radova.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати