Помоћни радник на услугама у локалној заједници

Назад

Помоћни радник на услугама у локалној заједници

Ustanova Gerontološki centar Beograd

Социјални рад и заштита - Београд;
  • ради у дистрибутивној кухињи (према условима клуба) и одговорна је за дистрибутивну кухињу;
  • задужена је за функционисање просторних и техничких услова у којима бораве корисници и одговорна је за функционисање просторних и техничких услова;
  • одржава комплетну хигијену свих просторија дневног центра и санитарних чворова, према распореду који је сачињен у клубу и одговорна је за хигијену простора;
  • врши разношење хране по становима корисника (према условима клуба) и одговорна је за разношење хране;
  • по потреби рад се обавља у сменама;
  • примењује прописане поступке из општих аката Установе;
  • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и одговорна је за благовремено извршавање налога.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

30.08.2023. - 29.09.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

5

Место рада:

Београд;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Социјални рад и старање

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати