Сарадник на услугама у локалној заједници - геронто-домаћица

Назад

Сарадник на услугама у локалној заједници - геронто-домаћица

Ustanova Gerontološki centar Beograd

Социјални рад и заштита - Београд;
 • обезбеђује услове за рад и активности према политици установе и Правилнику о раду организационе јединице;
 • врши основно одржавање хигијене стана (одржавање чистоће просторија и уређаја у домаћинству) и одговорна је за хигијену стана;
 • припрема оброке за кориснике, врши сервирање хране и напитака и помаже кориснику при узимању хране;
 • проверава исправност намирница;
 • врши набавку намирница за потребе корисника;
 • пружа помоћ у одржавању личне хигијене;
 • врши одржавање одевних предмета и постељине (прање у стану корисника) или одношење и доношење постељног веша и рубља на прања као и одржавање хигијене стана;
 • врши набавку одеће, обуће и постељине за корисника по потреби;
 • пружа и друге услуге у циљу задовољавања егзистенцијалних потреба корисника (помоћ у кретању, одвођење код лекара, набавка лекова, књига и иницира добросуседску помоћ);
 • контролише плаћање станарине, електричне енергије и другог за потребе корисника;
 • прибавља одређену документацију за кориснике по налогу стручног сарадника на услугама у заједници;
 • по налогу стручног сарадника на услугама у заједници предузима мере за ангажовање овлашћених сервиса (поправка водоводне, канализационе, електричне инсталације, столарије, апарата за домаћинство, брава и славина, оштећеног намештаја и кречење стана), уз издавање рачуна и одговорна је за предузете мере;
 • врши сервирање и помаже кориснику при узимању хране и одговорна је за сервирање;
 • по потреби доноси готов топли оброк из кухиње клуба у стан корисника и одговорна је за доношење топлог оброка;
 • врши прање посуђа корисника и одговорна је за њихову хигијену;
 • пружа помоћ у одржавању личне хигијене (помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију) и одговорна је за личну хигијену корисника;
 • по потреби врши набавку одеће, обуће и постељине за корисника;
 • по потреби врши чишћење пећи, ложење и посредује при набавци горива и одговорна је за чишћење и набавку;
 • пружа помоћ кориснику при кретању и одговорна је за пружену помоћ;
 • обавештава корисника, сродника и организатора помоћи у кући о уочљивим недостацима на електричним уређајима и инсталацијама ради предузимања адекватних мера;
 • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и одговорна је за благовремено извршавање налога.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

30.08.2023. - 30.09.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

20

Место рада:

Београд;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Образовање:

Гимназија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - III степен (3 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати