Медицинска сестра-техничар

Назад
Медицинска сестра-техничар

Медицинска сестра-техничар

Дом здравља "Даница и Коста Шамановић" - Кнић

Здравство и фармација - Кнић;

Дом здравља “Даница и Коста Шамановић” - Кнић

На основу чл. 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС,, 96/2019) и Одлуке вд директора Дома здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, Кнић број: 02-145/2023 од 05.06.2023.године, расписује се следећи

                                                                         ОГЛАС

1.За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, на период од 2 месеца, односно до 31.08.2023.године једног запосленог следеће структуре ,

Назив посла: Медицинска сестра-техничар у амбуланти

Опис посла:

Пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалних ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге, припрема за рад и одржава у исправном стању средства и прибор за рад, врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената, припрема пацијенте за дијагностичко терапијске процедуре, спроводи превентивне и куративне мере по налогу лекара: даје терапију, врши превијање, обраду ране , ЕКГснимања, одређивање шећера у крви, инхалацију, у хитним случајевима пружа прву помоћ унесрећенима на месту догађаја и у транспорту и прати болесника и надзире га за време превоза до здравствене установе или куће ради даљег лечења, води прописану медицинску документацију, правилно одлаже медицински отпад. Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

  Услови:

1.Средње образовање-Завршена  Медицинска школа општег смера

2.Положен стручни испит

3.Лиценца за рад издата од надлежне коморе

4.Најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре-техничара

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу : Дом здравља ,,Даница и Коста Шамановић,, 34240 Кнић.

                                                                                                   ВД  ДИРЕКТОРА

                                                                                            Др Марија Трифуновић с.р.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

05.06.2023. - 13.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Кнић;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати