Доктор стоматологије

Назад
Доктор  стоматологије

Доктор стоматологије

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

Здравство и фармација - Зрењанин;

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР БОШКО ВРЕБАЛОВ“

Број: 01 - 411/1       

Дана: 01.06.2023. г.

З  р е  њ  а н  и  н

 

На основу члана 21. Статута Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин, а у складу са Кадровским планом донетим од стране Министарства здравља број 112-01-64/2023-02 од 31. марта 2023. године, в.д. директора Дома здравља доноси следећу

 

 

О   Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос

 

 

            Доктор  стоматологије  –  1 извршилац

 

               Радни однос се заснива на одређено време:  до повратка на рад одсутног запосленог.

 

            Услови: 

            - завршен  Стоматолошки факултет

           - положен стручни испит за доктора  стоматологије

            -  лиценца

 

            Заинтересовани  кандидати дужни су да поднесу:

 

1.      пријаву са кратком биографијом

2.      оверену фотокопију дипломе о завршеном  Стоматолошком факултету

3.      оверену  фотокопију Уверења о положеном стручном испиту 

4.      оверену фотокопију лиценце или  Решења о испуњавању услова за издавање лиценце

5.       потврду о вакциналном статусу за хепатитис Б и морбиле (Уколико не постоји доказ о вакцинацији или нисте вакцинисани против вируса Морбила, неопходно је да урадите анализу присуства антитела на Морбиле IgG класе и резултат доставите са документацијом).            

 

       

 Пријаве на оглас подносе се Дому здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин, Др Емила Гаврила 25, са назнаком „за оглас“ у року од 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање, и сајту  Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен  на сајту Министарства здравља и сајту Дома здравља “Др Бошко Вребалов” Зрењанин.

 

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

                                                                                                                     В.д.  директора

 

                                                                                                                     Миљуш др Милан

                        

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

05.06.2023. - 13.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Стоматологија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати