Bиши радиолошки техничар

Назад
Bиши радиолошки техничар

Bиши радиолошки техничар

Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35

Здравство и фармација - Београд-Звездара;

Опис посла:

  • даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања; 
  • поставља пацијента у одговарајући положај за снимање; 
  • припрема апаратуру и материјал потребан за снимање; 
  • снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;
  • примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења. 
  • обавља и друге послове из свог делокруга рада по налогу непосредних руководиоца и директора Завода;

одговоран је за свој рад одговорној сестри одељења, главној сестри и начелнику одељења

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.03.2023. - 20.04.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Звездара;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VI2 степен (3 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VI2 степен (3 године)

Напомена:

Пријаве на оглас доставити на адресу: Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд, Прешевска 35, 11000 Београд, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Особа за контакт: Иван Зиројевић, телефон 011/3811-846. Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа. УСЛОВИ: -виша (VI степен) односно висока струковна школа здравствене струке ; -положен стучни испит. Уз пријаву на оглас кандидат прилаже следећу документацију (у оригиналу или оверене фотокопије): -доказ о одговарајућој школској спреми, -копију уверења о положеном стручном испиту, -лиценцу, -извод из матичне књиге рођених, -уверење о држављанству.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати