Наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Економија и менаџмент

Назад

Наставник у звању ванредног професора за ужу научну област Економија и менаџмент

Univerzitet Metropolitan-FEFA

Наука и образовање - Београд-Нови Београд;

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН – ФЕФА

Објављује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа

 

- избор наставника у звању ванредног професора за

ужу научну област Економија и менаџмент (стручност за поље Одрживо пословање, Технолошке иновације и Организационо понашање), ради заснивања радног односа на одређено време од 5 (пет) година -

 

Услови за избор наставника ФЕФА прописани су Законом о високом образовању и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању радног односа наставника и сарадника на Метрополитан Универзитету.

Додатни услови: члан институционалних тела ЕУ, искуство рада у корпорацијама, искуство у успешној пријави и релизацији ЕУ пројеката и искуство рада у међународним финансијским институцијама (ЕУ, Светска банка).

Пријава на конкурс са прилозима, подноси се секретаријату ФЕФА, Булевар Зорана Ђинђића 44, Нови Београд (у једном штампаном примерку и једном примерку у електронској форми). Пријава на конкурс доставља се и е-поштом на: info@fefa.edu.rs. Образац пријаве преузети са званичне интернет презентације ФЕФА: www.fefa.edu.rs.

Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију са библиографијом; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома о претходно завршеним студијама; копије сертификата; доказе о наводима из библиографије (само у електронској форми); друге релевантне доказе.

Пријава на конкурс се подноси у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

20.03.2023. - 04.04.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Нови Београд;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Докторат

Образовање:

Економија, финансије и осигурање

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Докторат

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати