Систем администратор

Назад

Систем администратор

Privredni sud u Valjevu

Информатика и програмирање - Ваљево;

Ради информатичку припрему за аналитику рада суда, за израду статистичких извештаја у електронском и штампаном облику и активно учествује у креирању аналитичких планова у суду, прати спровођење аналитичко-статистичких послова, врши имплементацију пословног, апликативног софтвера у оквиру правосудног информационог система  Србије, укључујући базе података, њихову структуру и начине заштите, конфигурацију сервера, израђује једноставније пословне апликације за аутоматизацију послова аналитике и статистике рада суда, изводи обуку корисника за рад на овим пословним апликацијама, израђује веб презентацију и дизајн пословног материјала суда, прати анти-вирусне програме и примењује анти-вирусну заштиту, води евиденцију информатичког ресурса у оквиру правосудног информационог система  Србије, обавља и друге послове по налогу председника суда. 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

25.01.2023. - 02.02.2023.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Ваљево;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Информатика и рачунарство

Рад на рачунару:

Internet(Напредни) - Обавезно; Windows(Напредни) - Обавезно; Обрада текста – Word(Напредни) - Обавезно; Остали програмски језици(Напредни) - Обавезно; Обрада табела – Excel(Напредни) - Обавезно;

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Потребни услови: стечено високо образовање из научне стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати