Оптерећење саветника

Повећање броја запослених на пословима саветника за запошљавање вршиће се путем следећих активности:

  • премештањем запослених у филијалама који раде на административним пословима на послове саветника за запошљавање, под условом да испуњавају услове за рад на овим пословима утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Националној служби, уз обавезу сертификације у року од 12 месеци од распоређивања на пословима саветника за запошљавање.  Током 2017. године планирано је да се на овај начин ангажује укупно 19 саветника за запошљавање
  • премештањем запослених који раде на пословима саветника за запошљавање из филијале са мањим одступањем у односу на стандардну девијацију обима посла саветника за запошљавање у филијалу, где су ова одступања у већем обиму, под условима прописаним одредбама Закона о раду
  • премештањем запослених који раде на пословима саветника за запошљавање, у складу са њиховим личних захтевима, под условом да се премештај тражи у филијалу са већим одступањем у односу на стандардну девијацију обима посла саветника за запошљавање
  • пријем у радни однос на одређено време лица у оквиру законом прописане квоте од 165 у филијалама у којима постоји веће одступање у односу на циљану стандардну девијацију обима посла саветника за запошљавање. Током 2017. године биће ангажовано укупно 102 саветника за запошљавање на одређено време. С обзиром да је постојећом систематизацијом ангажовано 62 саветника на одређено време, планирано је увећање за 39,2% (40 саветника за запошљавање на одређено време)

Актуелно просечно оптерећење саветника за запошљавање је 1.180 предмета. Циљана вредност за 2017. годину је 1.078 предмета.

Актуелно одступање од  просечног оптерећење саветника на нивоу унутрашњих организационих јединица 541. Циљана вредност за  2017. годину је 300.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати