ИПА 2012 директни грант

Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama

Direktni grant koji je Nacionalnoj službi za zapošljavanje dodeljen iz programa EU-IPA 2012 u vrednosti od 6,5 miliona evra, treba da pomogne povećnju delotovornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama.

Opšti cilj koji treba da bude postignut je razvoj institucija i opšti društveno-ekonomski razvoj u Srbiji, na osnovu viših stopa zapošljavanja, obrazovanije i konkurentnije radne snage, kao i povećanog socijalnog uključivanja osoba iz ugroženih grupa, sa posebnim akcentom na Romima.

Projekat je namenjen Nacionalnoj službi za zapošljavanje, lokalnim savetima za zapošljavanje i lokalnim samoupravama, kao i kategorijama nezaposlenih koji će biti obuhvaćeni obukama prema potrebama tržišta rada (nezaposleni bez ili sa niskom kvalifikacijama, mladi bez ili sa niskim kvalifikacijama, dugoročno nezaposleni, stanovnici ruralnih oblasti i Romi). Krajnji korisnici projekta su nezaposlene osobe.

U okviru Projekta biće finansirane sledeće mere aktivne politike zapošljavanja:

  • Profesionalna orijentacija i karijerno savetovanje - klubovi za traženje posla, centri za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) i samouslužne radne stanice

NSZ pomaže nezaposlenima u traženju posla putem sprovođenja aktivnosti u klubovima za traženje posla, centrima za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) i samouslužnim radnim stanicama.

  • Klubovi za traženje posla pomažu nezaposlenima da usvoje veštine/znanja potrebne za aktivno traženje posla i odrede svoje profesionalne ciljeve, podižu motivaciju nezaposlenih lica i pripremaju ih na bolju adaptaciju na neuspeh prilikom konkurisanja za posao. U klubovima za traženje posla nezaposleni dobijaju informacije o slobodnim radnim mestima i razmenjuju iskustva o intervjuima poslodavaca sa potencijalnim zaposlenima.
  • Centri za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS), obezbeđuje podršku u donošenju odluke o izboru zanimanja i pružaju usluge karijernog vođenja. Da bi CIPS-ovi odgovorili zahtevima i bili svrsishodni potrebno je da se obezbede neophodni sadržaji. Cilj je da, pored širenja mreže, CIPS-ovi u Srbiji budu u stanju da ponude usluge po ugledu na zemlje koje imaju dobro razrađene koncepte.
  • Samouslužne radne stanice su informativni punktovi gde nezaposleni mogu da pretražuju objavljena slobodna radna mesta, kroz bazu podataka NSZ ili kroz druge izvore.

S obzirom na to da su se navedene mere pokazale kao delotvorne, postoji potreba za njihovim proširenjem. Uz pomoć Projekta biće otvoreni i opremljeni novi klubovi za traženje posla, CIPS-ovi i samouslužne radne stanice. Kako bi mere aktivne politike zapošljavanja bile još efikasnije sprovedene, od suštinske je važnosti pružanje podrške lokalnim samoupravama i lokalnim savetima za zapošljavanje da se uključe u širenje mreže podrške nezaposlenima. Iz tih razloga, planirano je da se otvori i opremi:

- 60 novih klubova za traženje posla, koji će biti otvoreni u prostorijama filijala NSZ (20 klubova) i prostorijama lokalnih samouprava (40 klubova), sa ciljem da se tokom izvršenja direktnog granta 3500 nezaposlenih primi usluge uspostavljenih klubova.

- 20 novih centara za informisanje i profesionalno savetovanje, koji će biti uspostavljeni u prostorijama filijala NSZ (10)i lokalnih samouprava (10). Očekuje se da će 7000 osoba primiti usluge uspostavljenih CIPS-ova.

- 80 samouslužnih radnih stanica postavljenih u prostorijama lokalnih samouprava. Planirano je da 8000 ljudi koristi usluge uspostavljenih samouslužnih radnih stanica.

  • Obuke prema potrebama tržišta rada

Projekat će finansirati obuke za tržište rada koje će biti realizovane u 2 ciklusa (po jedan ciklus u 2016. i 2017. godini). Cilj je da se, pored nezaposlenih koji će biti uključeni u program obuka iz sredstava Nacionalne službe, obuhvati još najmanje 5400 ljudi, od čega najmanje 300 osoba romske nacionalnosti. NSZ će obezbediti obuku za 1000 nezaposlenih lica sa niskim kvalifikacijama i bez kvalifikacija, 1000 mladih nezaposlenih sa niskim kvalifikacijama i bez kvalifikacija i 2000 dugoročno nezaposlenih. Za dodatnih 1400 ljudi NSZ će obezbediti obuku u osnovnim kompjuterskim veštinama (ECDL - European Computer Driving Licence), s obzirom da je iskazana velika potreba za tim veštinama na tržištu rada.

  • Karavani za zapošljavanje

Karavani za zapošljavanje biće predstavljeni kao nova usluga Nacionalne službe za zapošljavanje u nerazvijenim i manje razvijenim opštinama. S obzirom na to da određeni broj stanovnika u ruralnim i/ili manje pristupačnim mestima u Srbiji, iz različitih razloga, nije u evidenciji NSZ i samim tim ne koristi usluge koje Nacionalna služba pruža, savetnici u okviru karavana za zapošljavanje putovaće na udaljene lokacije kako bi bili sigurni da su ljudi koji žive u tim područjima informisani. Prilikom izlaska na teren osoblje NSZ informisaće nezaposlene iz teško pristupačnih područja o uslugama koje NSZ pruža, a onima koji su sa tim upoznati, ali imaju teškoće da ih koriste, pomoćiće u skladu sa utvrđenim potrebama i planom definisanim za ovu aktivnost. Projekat će finansirati sprovođenje čitave aktivnosti - od nabavke 10 terenskih putničkih vozila, prenosive računarske opreme za mobilne timove i promotivnog materijala, do naknade za gorivo.

Mobilni timovi će u saradnji sa lokalnim školama, mesnim zajednicama itd organizovati skupove nezaposlenih. Prioritetne ciljne grupe su osobe iz ruralnih, manje pristupačnih područja, uključujući osobe sa invaliditetom, ali i ostala lica iz ugroženih grupa.

  • Program pripravnika

Program pripravnika je mera koju NSZ sprovodi već duže vreme i koja se u praksi pokazala kao veoma delotvorna. S obzirom na to da je ovaj projekat fokusiran na ugrožene grupe nezaposlenog stanovništva, planirano je da u okviru njega bude pokrenut program pripravnika za 450 lica iz ruralnih područja kod poslodavaca iz ruralnih područja. Program je namenjen poslodavcima koji zapošljavaju osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos kao pripravnici, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita. Zapošljavanjem u svojstvu pripravnika, nezaposleni stiču sva prava koja proizilaze iz radnog odnosa (radni staž, osiguranje, penziono, zdravstveno). Poslodavci koji žele da učestvuju u programu prijavljivaće se na javni poziv, koji će biti objavljen na nivou cele Srbije.

Aktivnosti u okviru projekta Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim finansiraće Evropska unija sa 6.500.000 evra, dok će iz budžeta Nacionalne službe za zapošljavanje biti izdvojeno 3.600.000 evra.

Javni radovi – put do rešenja nezaposlenosti

Sertifikati o novim znanjima

Dodela sertifikata polaznicima obuke za kuvare

IPA 2012 projekat

Tehnička pomoć za upravljanje direktnim grantom u oblasti politike zapošljavanja

Uspešno završena 2015. i planovi za ovu godinu

Obuke za zaposlene u NSZ

Prvi posao u struci - EU projekat za zapošljavanje pripravnika

Karavani za zapošljavanje

Klub za traženje posla

Centar za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS)

Budite aktivni u traženju posla

Obuke prema potrebama tržišta rada

Rezultati ostvareni u 2016. godini

Izveštaj o proceni obima, opsega i efekata mera APZ za ugrožene grupe, sprovedenih u okviru lokalnih akcionih planova zapošljavanja u periodu 2010–2016. godine

Javni radovi IPA 2012

Smernice za izradu, sprovođenje i praćenje AMZ u okviru LAPZ

Obuke za jačanje kapaciteta zaposlenih u NSZ

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати