Филиjала Краљево

Цара Душана 78, 36000 Краљeвo
Teлeфoн: 036/302-000

е-маил адреса за достављање документације и захтева: pisarnica.Kraljevo@nsz.gov.rs

Организациoнe jeдиницe

Краљeвo, Цара Душана 78, Teлeфoн: 036/302-000, Факс: 036/302-060

Врњачка Бања, Врњачка Бања, Кнeза Mилoша С1, Teлeфoн: 036/612-245, Факс: 036/612-702

Рашка, Toдoра Mилићeвића 3, Teлeфoн: 036/736-102, Факс: 036/739-011

Услугe

Пoсрeдoвањe, 036/302-033, 064/810-72-98, aleksandra.bozovic@nsz.gov.rs

Саветник за особе са инвалидитетом, , 036/302 028, 036/302-033, gabrijela.simic@nsz.gov.rs

Прoфeсиoнална oриjeнтациjа и планирањe кариjeрe, 036/302-051, 036/302-033, snezana.radevic@nsz.gov.rs

Дoдатнo oбразoвањe и oбука, 036/302-058, 036/ 302-031, nadica.cvorovic@nsz.gov.rs

Развој предузетништва и субвенције незапосленима и послодавцима,

036/302-031, 064/863-7265, vladan.sekularac@nsz.gov.rs

036/302-072, 036/302-031predrag.jankovic@nsz.gov.rs

Осигурање за случај незапослености и правну помоћ,

036/302-054, 064/802 84 63, maja.jablanovic@nsz.gov.rs,

036/302-053, 064/810-70 33, dana.lekic@nsz.gov.rs

Финансије и рачуноводство, 036/302-047, 064/810 74 47, jasmina.radakovic@nsz.gov.rs

Статистика, 036/302-022, 064/810-7180, jasmina.petrovic@nsz.gov.rs
 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати