Судијски помоћник - судијски сарадник

Назад

Судијски помоћник - судијски сарадник

Privredni sud u Valjevu

Право - Ваљево;

Помаже судији у раду, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим предметима, под надзором судије израђује нацрте судских одлука, обавља под надзором и упутствима судије друге стручне послове, као и друге послове по налогу председника суда.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

25.01.2023. - 02.02.2023.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Ваљево;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Право и администрација

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Потребни услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и потребне компетенције за рад на овом радном месту. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији ''Послови'' и истиче 02.02.2023.год.

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати