Наставник - ужа научна област Економија, финансије и банкарство – Финансијско рачуноводство

Назад
Наставник - ужа научна област Економија, финансије и банкарство – Финансијско рачуноводство

Наставник - ужа научна област Економија, финансије и банкарство – Финансијско рачуноводство

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo

Наука и образовање - Београд;

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО из Београда на основу члана 75. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" 88/17, 27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. Закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/2021 – др.закон) и члана 45. Статута Високе школе број А-303 од 08.06.2021. године расписује

 

                                                                          К О Н К У Р С

 

 За избор у звање и заснивање радног односа наставника  у звању доцент, ванредни професор и редовни професор за ужу научну област 

Економија, финансије и банкарство – наставник са фокусом на финансијско рачуноводство

Услови за избор наставника и сарадника  прописани су Законом о високом образовању  и Правилником о избору у звања  Високе школе за пословну економију и предузетништво. 

Пријава на конкурс, биографија и списак објављених радова достављају се Високој школи за пословну економију и предузетништво на мејл  konkurs@vspep.edu.rs

Висока школа за пословну економију и предузетништво  задржава право да тражи додатну документацију кандидата.

Конкурс је отворен и пријаве ће се примати у року од  осам дана од дана објављивања конкурса.

О резултатима конкурса биће обавештени кандидати који уђу у ужи избор.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани да доставе следећа документа: оверене фотокопије диплома (високо образовање, магистратура, докторат); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте; уверење о држављанству и потврду надлежног органа да кандидат није осуђиван. 

Обавештења се могу добити на мејл  konkurs@vspep.edu.rs

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

25.11.2022. - 02.12.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Докторат

Образовање:

Економија, финансије и осигурање

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Докторат

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати