Доктор медицине

Назад
Доктор медицине

Доктор медицине

Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин

Здравство и фармација - Зрењанин;

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  -   до повратка привремено одсутног запосленог

Доктор медицине, 1 извршилац

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит. 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  1. молбу
  2. CV
  3. оверену фотокопију дипломе 
  4. оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  5. оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  6. лекарско уверење о општој здравственој способности
  7. уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  8. доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела) 
  9. доказ о имунизацији Хепатитис Б  

Рок за подношење пријава је  10  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,
                     са назнаком «ОГЛАС».   Документација се предаје у затвореним ковертама
Назначити у молби датум почетка огласа
                                     Оглас важи од 07.10.2022. године до  16.10.2022.године
Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

07.10.2022. - 16.10.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Више од 1 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати