Спремач/спремачица

Назад

Спремач/спремачица

DOM ZDRAVLjA BLACE

Занатске и личне услуге - Блаце ;

Рад у просторија у којима се пружају здравствене услуге-Одељење за техничке послове

Одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност; одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе; обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе; пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; брине о чистоћи и исправности прибора за одржавање хигијене; ради на одвајању отпадног материјала који се депонује; скупља, пере и дезинфикује све лабораторијске и остале посуде; по потреби разноси пошту и предаје пазар; ради на одржавању зелених површина; врши требовање средстава неопходно потребних за обављање послова и радних задатака описаних напред; обавља и друге послове који одговарају њеној/његовој стручној спреми и стеченим знањима утврђене законом и другим прописима, по налогу руководиоца; за свој рад одговара главној сестри дома здравља).

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично, радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место- Спремач/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене  услуге у Одељењу за техничке послове“.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

23.06.2022. - 01.07.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Блаце ;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Личне услуге

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати