Наставник за ужу научну област Гео науке

Назад

Наставник за ужу научну област Гео науке

Visoka Техничка Škola Akademskih studija

Наука и образовање - Београд-Савски Венац;

Запослени реализује: предавања, вежбе, менторство, консултације и друге облике наставе, у складу са Законом о прописаном оптерећењу наставника високошколске установе и Статутом Високе техничке школе академсих студија.

Услови : завршен факултет и VIII степен стручне спреме-доктор наука, из научне области, која покрива напред наведену научну област; са важећим изборним звањем или да испуњавају услов за избор у наставничка звања, утврђен члановима 74. и 75. Закона о високом образовању и условима прописаним од стране Националног савета за високо образовање.

Уз пријаву за конкурс кандидати достављају: CV-радну биографију, фотокопију или очитану личну карту, списак стручних и научних радова, којима доказују компетентност за наставне предмете унутар уже научне области, оверене фотокопије диплома (основних, магистарских-мастер и докторских студија) и, ако имају, важећи избор у наставничко звање.

Све пријаве са пратећом документацијом достављају се на адресу: Висока техничка школа, Београд, Булевар војводе Путника 7.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

23.06.2022. - 03.07.2022.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Савски Венац;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Докторат

Образовање:

Географија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Докторат

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати